• ۰۹۱۲۱۹۵۴۹۷۶ - ۰۹۳۶۲۹۲۶۰۸۶ - ۰۹۲۱۲۸۴۰۲۴۸ - ۰۲۱۷۷۷۶۱۹۴۴ - ۰۲۱۷۷۷۶۱۹۳۱
  • تهران پارس ، فلکه دوم ، مرکز خرید پارسیان پلاک ۲۶۳، طبقه ۴ ، واحد ۴۱۵
  • @mycubic.ir